Goodbye Baron o Goodbye Donnie?

Noong Linggo nang gabi ay natunghayan natin ang isang “mock nomination” kung saan sila Jon Avila, Riza Santos at ang 2-in-1 housemates na sina Baron at Donnie Geisler ang napili ni Big Brother bilang mga”mock nominees”. Ang mock nomination raw na ito ay susukat sa katatagan ng mga housemates.  At kagabi isang “mock eviction” naman ang naganap.

Akala ko noong una ay si Riza ang kunwaring papalabasin  sa bahay ni Kuya. Pero ang 2-in-1 housemates pala, ang magkapatid na Geisler ang pinalabas ng bahay ni Kuya. Sa kanilang kunwariang paglabas, tanging ang host ng PBB na si Toni lamang ang sumalubong sa magkapatid. Kinausap kaagad ni Big Brother ang magkapatid at sinabing mock eviction lamang ang naganap. Binalita rin ni Kuya na kanya nang inaalis ang pagiging 2-in-1 housemates nila Baron at Donnie at magiging hiwalay na housemates sila. Dahil doon, ibig sabihin na may pag-asa pa silang bumalik sa bahay ni Kuya pero dahil sa hindi na sila 2-in-1 housemates, sinabi ni Big Brother na isa lamang ang maaaring makabalik sa kanyang bahay. Binigyan niya ng 24 oras ang magkapatid upang magdesisyon kung sino ang tuluyang lalabas at mananatili sa loob ng bahay ni Kuya .

Ngayong gabi ay matutunghayan natin kung sino sa dalawa ang tuluyang magpapaalam sa mga housemates. Sa tingin ko, magpapaubaya si Donnie at si Baron ang babalik sa bahay ni Kuya. Isa siguro sa irarason ni Donnie ay marami pang kailangang matutunan si Baron at kailangan niya ring may mapatunayan. Pero kung si Baron nga ang babalik sa bahay ni Kuya, siguro ay sandali lang ang kanyang ilalagi dito. For sure, hindi siya makakasama sa Big Four.

Abangan ang desisyon ng magkapatid mamayang gabi.

6 thoughts on “Goodbye Baron o Goodbye Donnie?”

  1. Good luck Donnie. I know that you can really make it to the Final 4. Itayo mo bandera ng mga TOMASINO. Mabuhay ka!

  2. Pingback: body shops austin
  3. Pingback: Escort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *